جایزه طلایی بهستان دارو

فراخوان حمایت

مرکز نوآوری دارو پزشکی بهستان در نظر دارد، در راستای قانون جهش تولید دانش بنیان، با هدف کشف نوآوری و ارتقاء قابلیت‌های فناورانه و پاسخ به نیاز کشور به داروهای زیستی پیشرفته، از طرح‌های پیشنهادی شما، برای کسب دانش فنی در قالب جایزه و تسهیلات، حمایت نماید.

شرکت نوآوری داروپزشکی بهستان دراین راستا از طرح ها و محصولات نوآورانه با سه سطح از بلوغ حمایت میکند، مبنای انتخاب ما نوآوری، الویت و نیاز کشور میباشد.

ما در نظر داریم با شناخت چالش‌ها، در هر مرحله، گام‌هایی به‌سوی رقابت‌پذیری پایدار و کشف بهترین محصول برای رسیدن به بهترین داروهای به روز دنیا، برای فردایی بهتر و سالم تر تلاش کنیم.

با محوریت:

  • پروتئین‌های نوترکیب جانوری
  • پروتئین‌های نوترکیب میکروبی
  • سلول درمانی
  • ژن درمانی
  • داروهای بر پایه نوکلئیک اسید

شاخصهای الویت بندی طرحهای پیشنهادی:

  1. توسعه و تولید دانش فنی، ثبت اختراع، محصول طرحهای پژوهشی و رساله‌های دکتری با خروجی مورد نظر تا مرحله تولید، در ابعاد صنعتی
  2. نمونه اولیه و طرح تحقیقاتی توسط پیشکسوتان، متخصصین صنعت و اساتید کلیه دانشگاه‌های ایران، که دارای آیندهای شفاف با برنامه و طرح کاربردی با خروجی ملموس، برای آزمایش و تولید صنعتی میباشد.
  3. ایده های نوین برای بازار دارویی ایران با ابعاد فنی محصول که مزیت‌ها و علل انتخاب آن به صورت شفاف بیان شده باشد.

مرکز نوآوری دارو پزشکی بهستان قادر به تامین تجهیزات، مواد اولیه، با زیرساخت مناسب برای تولید پایلوت با رعایت الزامات GMP میباشد.

جایزه نفر اول: جایزه طلایی بهستان به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان و (تا سقف ۵ میلیارد تومان گرانت تحقیقاتی)
جایزه نفر دوم: جایزه پیشکسوت بهستان به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان و (تا سقف ۳ میلیارد تومان گرانت تحقیقاتی)
جایزه نفر سوم: جایزه یادبود دانش پژوهش بهستان به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان و (تا سقف ۱.۵ میلیارد تومان گرانت تحقیقاتی)


جهت ثبت و ارسال پروپوزال ابتدا فرم زیر را دانلود کرده و پس از پر کردن فرم به ایمیل “innovation@behestandarou.com” ارسال کنید.