حوزه کاری کارخانه نوآوری در چه زمینه­ای است؟

Category: سوالات متداول

حوزه کاری کارخانه نوآوری بهستان عمدتا در زمینه زیست فناوری می­باشد اما در فاز دوم توسعه و تجاری سازی داروهای شیمیایی نیز در نظر گرفته شده است.

فاز اول:

  • توسعه، تجاری سازی و تولید رده سلولی و داروهای نوترکیب
  • توسعه و تجاری سازی محصولات مشتق از پلاسما
  • توسعه و تجاری سازی محصولات بر پایه پایه مطالعات سلولی شامل بهینه سازی سنجش Bioassay برای داروهای تولیدی در سایت تولید بهستان دارو، مطالعات سلولهای بنیادی، سل تراپی و …
  • توسعه و تجاری سازی محصولات بر پایه مطالعات ویروسی شامل مطالعات ویروسی بر روی محصولات نوترکیب تولید شده در سایت تولید بهستان دارو، مطالعات واکسن، مطالعات وکتورهای ویروسی و …
  • توسعه و تجاری سازی محصولات مورد نیاز در صنعت زیست فناوری از جمله تولید محیط کشت مورد نیاز در سایت تولید بهستان دارو

فاز دوم:

  • توسعه، فرمول سازی و تجاری سازی داروهای شیمیایی، آرایشی و بهداشتی
  • توسعه و تجاری سازی محصولات بر پایه سلامت الکترونیک (اپلیکشن های کاربردی سلامت محور)
  • توسعه و تجاری سازی محصولات تشخیص پزشکی