کارخانه نوآوری در چه سطحی از پژوهشگران حمایت میکند؟

  1. شناسایی نخبگان، پژوهشگران و محققان توانمند و تشکیل گروه‌های پژوهشی
  2. شناسایی شرکت‌های همکار و تشکیل تیم صنعتی یا مشارکت
  3. ایجاد لینک بین هسته پژوهشی و سرمایه گذار
  4. تأمین نیازها، رصد اتفاقات و پیشرفت‌های انجام‌شده
  5. تجاری‌سازی محصول نهایی، معرفی آن به بازار با استفاده از کمک شرکت همکار
  6. تشویق افراد به تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از ایشان