اخبار

کلاس¬های آموزشی کارخانه نوآوری دارو پزشکی بهستان برگزار می گردد

کارخانه نوآوری دارو پزشکی بهستان، کلاس‌های آموزشی خود را برگزار می‌کند.

در مرکز ما، برگزاری کلاس‌های آموزشی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ارتقای کیفیت و توسعه حرفه‌ای در صنعت دارویی محسوب می‌شود. این کلاس‌ها به صورت عمومی و اختصاصی طراحی… ادامه مطلب